Astragal vuneni moćna biljka Evroazije

   Astragal vuneni bio najvažnija biljka Skita, naroda koji je vladao stepama Evroazije...

Opširnije