Tvrdoš, manastir sa hiljadu rana

Tvrdoš je manastir sa hiljadu rana i hiljadi isceljenja. Iznikao na staroj raskrsnici  puteva...

Opširnije