Mandragora, koren koji vrišti i beži kad se bere

    Mandragora je biljka koju sam čula da vrišti, baš kako se o njoj priča.  ...

Opširnije