Propast Vinčanske kulture

  Sve ima svoj uspon, vrhunac i pad, pa i jedna od prvih civilizacija koja je bila znatno...

Opširnije