Luštica bay, grad u kome su čovek, kamen i biljka jedno

  Kao da je neka magična ruka posejala  seme u kršu iz koga je za par kišnih godina...

Opširnije