Letnjikovac Obrenovića na Plavincu- srpska otmenost

Mo­žda ni­jed­no me­sto ni­je to­li­ko obre­no­vi­ćev­sko kao  letnjikovac Obrenovića na brdu...

Opširnije