Goran Šarić, istoričar: Od Srba potekli svi Sloveni

 Američki naučnik ruskog porekla Anatalij Kljosov, biohemijskom analizom ( gena R1A1)   koji je...

Opširnije