Lepota, dostižna je svakoj ženi i svakom muškarcu

   Lepota prija očima, a još je prijatnije saznanje da svaka žena kao i svaki muškarac...

Opširnije