Ricinus: Dve semenke kao ugriz kobre

 Lepi ricinus (Ricinus communis) koji svojim crvenim plodovima  daje onaj radostan ...

Opširnije