Zračenje mobilnih telefona može da se umanji. I to na zaista originalan način! Ruski doktor radiestezije Jurij Rjazanjec savetuje , posebno mlade, i one kojima je mobilni kao deo tela, da se odbrane od štetnog zračenja ove napasti – crtanjem dodekaedara.

Doktor Rjazanjec smatra da ova geometrijska tela, čak samo nacrtana na papiru, mogu da nas rasterete štetnog zračenja  mobilnih telefona. Dodekaedar je geometrijsko telo, od davnina popularno, mistično i magijsko. Posebno pošto ga je Platon svrstao u svojih pet geometrijskih tela koja imaju blagotvoran uticaj na ljudski organizam. Starogrčki filozof je smatrao da dodekaedar ima moć da štiti organizam i skelet od najrazličitijih zračenja u prirodi. Takođe, pridavao mu je magijski značaj, kao telu koje ima pet pravilnih poliedara. Platon je voleo simboliku brojeva i u njoj nalazio značenja . Dodekaedar je omeđen sa dvanest međusobno jednakih površina  koje imaju oblik jednakostraničnih petouglova i raspoređene su tako da telo ima trideset ivica i dvadeset temena.

zračenje mobilnih telefona

  Uglavnom , savetuje nas Rjazanjec, za zaštitu nam je potreban mali papir i olovka, kreda, mastilo, boja, štagod nam se nađe. Na malom parčetu papira nacrtajte mali dodekaedar a zatim to parče papira stavite u mobilni telefon i to tako da  geometrijsko telo prislonite na bateriju.

-Verujte, ja sam na taj način eliminisao negativni uticaj torzionih polja na organizam sto posto. Nisam samo to uradio sa mobilnim telefonom. Stavio sam crtež dodekaedra i na svoj TV, na kompjuter i zračenje je, prema mojim merenjima, bilo nula – rekao je ruski doktor, pokazujući rezultate merenja.

  Veliku zaslugu za ovo otkriće  doktor Rjazanjec pripisuje  knjigama akademika Ljudmile Grigorijevne Pučko, osnivača Mnogomerne medicine, zahvaljujući kojima je proučavao ovu oblast a zatim i radio eksperimente koji su dali rezultate i konačno – njegovo otkriće.

Za dodekaedarsku zaštitu od zračenja potrebno je pet minuta posla, papir, olovka i makaze.

   Ukoliko vas mrzi da crtate dodekaedre, ili ne verujete u ovu priču, uvek vam ostaju tradicionalni načini da se zaštitite od zračenja mobilnih telefona: korišćenjem slušalica, udaljavanjem aparata od uha dok se uspostavlja veza ( kada je zračenje najsnažnije) , držanje mobilnog u torbi, i što dalje od tela. Na kraju, najbolja zaštita je totalno odbaciti mobilni. Pa- birajte.

O.B.

Vidi još: Najbolja dijeta na svetu

             

oblakbeli

Postani član našeg kluba

Prijavi se za tekstove
oblakbeli.com