Zahvaljujući njemu Srbija je prvi put postala kraljevina u svojoj istoriji. To se dogodilo tek kada je sve došlo na svoje mesto, i kada se uzburkana voda za borbu oko prestola – smirila.

 Želja oca da ga nasledi  srednji sin Stefan,  a da najstariji Vukan bude  knez jedne oblasti, ipak se – ostvarila.

   I to posle mađarske okupacije  srpskog Braničeva koji su se vratili kući  pred naletom Bugara, 1204. godine.  Sa njima i Stefan se vratio na  presto velikog srpskog župana dok se Vukan povukao u Zetu.

   U  istoriji Balkanskog poluostrva počelo je jedno novo razdoblje. Srušeno je Vizantijsko carstvo pod naletima krstaša ( Četvrti krstaški rat). Nastanak više novih država na  tlu stare imperije promenio je odnos snaga  na jugoistoku Evrope. Balkan se podelio na dva tabora. U jednom su bile države verne vizantijskom duhu: Srbija  i Bugarska dok su u drugom bile nove države koje su bile za latinsku politiku.

Osnivanje Latinskog carstva u Carigradu Stefan Nemanjić je mudro pratio.Miran je ostao i Vukan u Zeti.

 Braća su se pomirila tek kada je Sava iz Hilandara  početkom 1208. godine doneo očevo telo. U Studenici, 19. februara 1208. godine Nemanja je sahranjen ponovo. Nad njegovim grobom Sava je izmirio braću.

 Kao što se u vreme vizantijske nadmoći oženio  vizantijskom princezom Jevdokijom, koju je u vreme kada je tražio od pape krunu – oterao, navodeći kao razlog  podatak da je ona imala šugu i da je uz to još bila neverna ( Stefan je Jevdokiju izbacio samo u košulji), tako se Stefan Prvovenčani u novoj raspodeli političkih snaga po drugi put oženio. Bilo je to 1217.godine, a iazbranica je venecijanska princeza Ana Dandolo, unuka slavnog dužda Enrika. Brak je jasno pokazivao kojim putem se Stefan namerio da krene. U to vreme Stefan je ponovo tražio od pape kraljevsku krunu i  izvesnu moralnu potporu.  Papa Honorije III odazvao se toj molbi  jer je ona značila pridobijanje rimskoj stolici još jedne države.

 Poseban papski legat koji je preko Splita stigao u Srbiju doneo je krunu za Stefana  koji je 1217. godine krunisan. Venčanje krunom drevni je izraz za čin krunisanja. Otuda za Stefana naziv Prvovenčani.

 Stefan Prvovenčani Nemanjić zaslužan je za to što je Srbija dobila dve velike tekovine u svom razvoju: prvi put je postala kraljevina i prvi put je dobila   svoju samostalnu crkvenu organizaciju.  Ono što je započeo Nemanja, njegova  deca dogradila su s velikim uspehom, podižući na Nemanjinim temeljima  državu i crkvu.

  Poput oca i Stefan Prvovenčani je kraj života proveo kao monah (Simeon). Smrt ga je zadesila iznenada 1227. godine. Imao je dva sina Radoslava i  Vladislava. Starijem Radoslavu  ostavio je sređenu državu i u dobrim odnosima sa susedima.

 Sava je Srpskoj crkvi  dao čist nacionalni karakter. Vladiku  koji je bio grčke nacionalnosti, koga je zatekao u Prizrenu, sklonio je i umesto njega postavio Srbina, svog učenika. Sa naročitom državničkom pažnjom formirao je arhiepiskopije.

kruna stefana dečanskog

 Sedište arhiepiskopije bilo je u Žiči, Stefanovoj zadužbini, koja je bila nedaleko od ugarske granice.

Episkopiju je postavio u Dabru, na Limu, na samoj bosanskoj granici, da suzbija bogumilstvo.

Zetska episkopija smeštena je u Boku Kotorsku, na poluostrvo Prevlaka, van same prave Zete, a humska episkopija u Ston, pored Dubrovnika.

 U ranije vreme pravoslavni manastiri su bili podvrgnuti  nadzoru katoličkog barskog nadbiskupa. Posle Savine akcije, međutim,  taj odnos počinje da se menja u obrnutom smeru. Sava je pravoslavlje učinio državnom verom nemanjićke Srbije.

Preko sveštenstva na koje je sam neposredno uticao primerom i poukom, Sava je dizao i opšti kulturni nivo celog naroda.  Srbija je nastala divnom sinergijom: državu je stvorio  fizički Nemanja, a duhovnu Sava.  

Nebojša Đorđević

bašta beograd biljke boje breza bubrezi crkva crna gora cvet dijabetes energija fitoterapeut hrana istorija jetra karcinom knez lazar kopriva kosa koža krv lek lečenje manastir med more nemanjići otrov pluća rak reuma slikar srbija srce travar tvrđava ulje umetnost vino voda voće zdravlje zglobovi čaj želudac

Vidi još: Vukan Nemanjić


oblakbeli

Postani član našeg kluba

Prijavi se za tekstove
oblakbeli.com