Voda postoji na našoj planeti najmanje koliko i čovek ali je i dalje najveća misterija za nas. Nauka nije uspela da odgonetne u potpunosti njenu tajnu.

   Zapravo, tek skoro se ponešto i saznaje. Dokazano je, na primer, da forma kristala određuje karakteristike vode, da voda ima pravilnu kristalnu strukturu i da istovremeno ne postoje dva ista kristala.  

   Voda ima i  energoinformacione karakteristike. Ona je izvor slabog elektromagnetnog zračenja, jer njene čestice, kvanti, emituju elektromagnetne talase. Voda je strukturni deo ćelije, unutrašnjosti i membrane pa je jasnije odakle elektromagnenti talasi iz naših ćelija. Pod uticajem bilo kakvog spoljašnjeg faktora (mikroorganizmi, toksini, razna zračenja…), menjaju se informacione karakteristike vode, odnosno menjaju se struktura i funkcija ćelija (njenih delova), tkiva, organa i organizma u celini. Zato, ove promene talasnih karakteristika vode, mogu da budu najranjiji znaci pojave nekog oboljenja.

   Ta energoinformacija deluje na bilo koji živi organizam, pozitivno ili negativno. Voda ih razmenjuje,”razgovara” sa okolinom. Ova karakteristika vode objašnjava “pamćenje” i “komuniciranje” ćelija.

  Rađeni su eksperimenti tokom kojih  su posmatrani limfociti, ćelije koje nam služe za odbranu od stranog agensa (mikroba ili maligne ćelije). Zadivljujući su rezultati do kojih su naučnici došli. Odbrambene ćelije iz udaljenih mesta u organizmu su nepogrešivo znale na koje mesto da dođu, gde je problem, kao da ih je neka nevidljiva sila vodila. To i jeste nevidljivo, elektromagnetni talasi.

   Registrovane su frekvence ovih talasa koje imaju negativan uticaj na nas, kao na primer: 1,8Hz(herca) odgovara vodi koja sadrži teške metale, a registrovana je i kod maligne ćelije. 5,0 Hz izaziva kod mnogih ljudi apatiju i mučninu itd. Dobro je što voda emituje i frekvence koje deluju pozitivno na naš organizam, čak imaju i lekovita svojstva, kao : 1,2Hz;  2,5 Hz;   10,0Hz;  7,8Hz  – Šumanovi talasi, koja je prisutna i u prirodi  i igra bitnu ulogu u radu mozga.

    Atomi ove prirodne vode, koju zovemo i biološki aktivna voda,  imaju  elektrone u spoljnjoj orbiti. To je jedan od  ključeva zdrave vode: koliko slobodnih elektrona ima ili ne, odnosno da li je „struktuirana“ ili „nestruktuirana“. Naučnici su otkrili da su u čovečijem organizmu, sve bolesne ćelije  okružene tzv.“nestruktuiranom“ vodom, a zdrave ćelije „struktuiranom“. U „nestruktuiranoj “vodi, nedostaje jedan elektron iz spoljne orbite, a u „struktuiranoj“ su svi elektroni na broju.

   Kada se kreće duž vodovodnih cevi, umesto da se kreće po svojoj prirodnoj spirali, voda menja način kretanja i ide po koncentričnim krugovima. To dovodi do deformacije njene strukture i kao takva ugrađuje se u naše ćelije. Jedan od preduslova za nastajanje bolesti. Otkrivanjem ovih osobina vode, pažnja naučne javnosti je usmerena na načine njene aktivacije, popravljanja strukture. Do sada se pokazalo da razni veštački načini, vodi ne daju u potpunosti prirodan  izgled njenih atoma.

     Igor Marić

bašta beograd biljke boje breza bubrezi crkva crna gora cvet dijabetes energija fitoterapeut hrana istorija jetra karcinom knez lazar kopriva koren kosa kozmetika koža krompir krv lek lečenje manastir med more nemanjići otrov pluća rak reuma slikar srbija srce travar ulje umetnost vino voda zdravlje zglobovi želudac

Vidi još: Kakve relikvije ima manastir Lešje

Prijavi se za tekstove
oblakbeli.com
oblakbeli

Postani član našeg kluba