Zvona crkve teraju viruse

  Crkva može da pomogne da se otera virus iz gradova i naselja. Kao što se to...

Opširnije