Nele Karajlić pamti svoje odlaske

    Nele Karajlić ne pamti koliko je puta bio u Kanadi. Ona je za njega drugi dom i...

Opširnije