Ljubivoje Ršumović, pesnik sa sto osam života

Čovek se uči dok je živ, a Ljubivoje Ljuba Ršumović , pesnik koji je nekada učio od svojih...

Opširnije