Vilijam Šekspir, gurman koji nije jeo meso

   Vilijam Šekspir (1564-1616), najistaknutiji pesnik i dramski pisac epohe renesanse u Engleskoj,...

Opširnije