Kopriva, narodni lek za ljude, životinje i biljke

Kopriva (Urtica diocia) je na Balkanu oduvek korišćena za lečenje ljudi i životinja i biljaka. Ali...

Opširnije