Manastir Kalenić, lepota moravske arhitekture

    Manastir Kalenić blista u lepoti  moravske arhitekture. Red sivog tesanika, red crvene opeke,...

Opširnije