Jelena Stracimirović Nemanjić i njen pogled u pokolenja

 Podanici su je oslovljavali sa „sveta carica“ a dvorska etikecija je Jeleni Stracimirović...

Opširnije