Mario Leone Bralić, fotograf: selfiji su laž na koju svi pristaju

   Mario Leone Bralić, fotograf sa hiljadu priča, krstari svetom već 40 godina tražeći...

Opširnije