Ilija Rafailović, ribar kome je more dom

More je život, i bez njega za ribara nema smisla. Ali mora biti da je i moru drago kad ima ribara....

Opširnije