Tomislav Hrabrić: Vibracija, frekvencija, struna

Opširnije