Svetozar Pajić Dijak, čuvar srpske baštine

  Izgovorena reč je kao povetarac koji odlazi, gubeći se u odjecima, dok pisana reč traje. Reč...

Opširnije