Drevni lek za kosti svetogorskih monaha

     Monasi na Svetoj Gori znaju kako da sačuvaju svoje kosti i kičmu od propadanja. Voda, vlaga,...

Opširnije