Manastir Lešje, kod Paraćina, čuva dve svete relikvije

Manastir Lešje je pravoslavna bajka pod oblakom. Svetli iz daleka krst na brdu iznad ovog čuvenog...

Opširnije