Dragutin Nemanjić, jedini vladar koji se odrekao vlasti

  Dragutin Nemanjić je bio jedini vladar koji se odrekao vlasti, i čovek koji će skupo...

Opširnije