Jasmina Vujić, profesorka nuklearnog inženjeringa, Berkli

 Jasmina Vujić, nekadašnji naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke Vinča a...

Opširnije