Novo Brdo, grad zlatnih i srebrnih gora

  Novo Brdo je bio sasvim poseban srpski  grad.  Grad u srcu srebrnih i zlatnih planina. Najveći ...

Opširnije