Simonida,  mala srpska kraljica

Kada se  rodila, 1294. godine u Konstantinopolju, upaljene su sveće pred ikonama koje su...

Opširnije