Kalorija, pakosnica koja broji zalogaje

 A sad,kalorija. Majušna jedinica za merenje enregije koja je postala najveći neprijatelj...

Opširnije