Manastir Lešje, kod Paraćina čuva dve svete relikvije

Manastir Lešje je pravoslavna bajka pod oblakom. Svetli iz daleka krst na brdu iznad ovo čuvenog...

Opširnije