Manastir Drača sa moštima sveca koje leče um

Svaki manastir nešto leči a manast,ir Drača i njegove čudotvorne mošti pomažu onima koje je um...

Opširnije