Manastir Banjska, sjaji silom vaskrsenja

  Crkvu sa blokovima rumenog, plavog i belog mermera izgradio je srpski kralj Milutin sa...

Opširnije