Manastir Banjska, sjaji silom vaskrsenja

  Crkvu sa blokovima rumenog, plavog i belog mermera izgradio je srpski kralj Milutin sa namerom...

Opširnije