Čovek sedi – bakterije rade postalo i to moguće

    Čovek sedi – bakterije rade! Ko je verovao da će i to biti ikada moguće?!...

Opširnije