Istoričar Radovan Damnjanović: koji je najučestaliji glagol u srpskom

 Istoričar Radovan Damnjanović istraživao je jezik  Srba duže od 30 godina i zaključio...

Opširnije