Tamjan jači od kamena iz bubrega

   Tamjan poznajemo kao mirišljavu smolu kojom crkveni oci osveštavaju prostor, teraju zle duhove...

Opširnije