Manastir Gornjak kraj vode koju je omađijala tišina

Legenda kaže da je sveti Grigorije zamolio reku da utihne da bi čuo šta govori knez Lazar zbog...

Opširnije