Đerdap kolevka

   Najveća klisura u Evropi Đerdap je, početkom holocena (geološki period koji se proteže od pre...

Opširnije