Čudo iz apoteke pred kojim ginu virusi

Čudo iz apoteke pred kojim ginu virusi, gljivice, bakterije, mikrobi. Čak i ćelije raka! Sve beži...

Opširnije