Orah u dvorištu pokazuje do kada će domaćin živeti

  Orah je simbol snage, mentalne i fizičke.  Čvrsta ljuska nalik lobanji štiti jezgro...

Opširnije