Iris kaže, pomirimo se

Iris (Iric germanica) kaže-pomirenje. Kada nekome poklanjate ovaj cvet, to znači da podsvesno ili...

Opširnije