Mirsad Krnjić iz Konjica, 40 trava za dijabetes

   Da bi napravio samo jednu tinkturu, Mirsad Krnjić, travar  iz Konjica, treba da nabere, osuši,...

Opširnije