Dr Boško Hristić, specijalista biogenetske akupunkture

   Ljudi su energetska bića, jer se kroz njihovo telo stalno kreće životna  energija. Ona stvara...

Opširnije