Imela za pritisak, dijabetes, hormone i…

Imela (Viscum album L.) se u laboratorijama proučava gotovo 200 godina, ali se i pored toga njen...

Opširnije