Mimoza, stidljiva toliko da se posle dodira zatvara

  Kod mimoza se ne zna šta je zanosnije: miris ili izgled. Ali se zna da kad mimoza procveta...

Opširnije