Petrovaradinska tvrđava koju je spasila njena lepota

   U ravnici brdo i na  njemu moćna Petrovaradinska tvrđava. U ratno doba ovo...

Opširnije