Profesor Dejan Raković odavno već ima mir u duši. Posle toliko vremena koje je proveo kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, ogromne prakse u kojoj je kombinovao naučna interesovanja sa fizikom materijala i biofizikom, i posebno iskustva u kvantno-informacionoj medicini – pronašao je svoj put  u holističkom istraživanju i ekologiji svesti. Na tom putu prof. Dejan Raković je našao ono za čime je tragao. Taj mir ima i danas, uprkos teškim vremenima.

-Imam mir u duši i u tome mi pomažu redovne molitve – kaže prof. Dejan Raković. – Molitve su moj način da se umirim i da se približim iskonskom.

dejan raković

O Da li je moguće dostići takvo stanje uma i tela ?

-Za molitve koje primenjujem, imam dobra iskustva i osećaj povezanosti. Koristim molitve : Isusova isihastička, Bruno Grening, Hooponopono. Kada se povežete imaćete osećaj toplote ili trnjenja u dlanovima.

O U koju metodu koja može da pomogne čoveku da bude zdrav (kvatna medicina, joga, reiki, bioenergija, hiropraktika…) ili da ozdravi, najviše verujete? I zašto?

-Najviše verujem u molitve, kao najholističkiji pristup koji može ukloniti i trans-generacijski sve energetske blokade u energetsko-informacionom sistemu nas i našeg transpersonalnog okruženja. Ostale pobrojane metode uglavnom najčešće imaju privremeni karakter uklanjanja energetskih blokada u našem lokalnom energetsko-informacionom sistemu.

O Bavili ste se naukom i alternativom, idealan spoj, reklo bi se. Da li ste nešto od onoga što ste teoretski znali uspeli i da dokažete ili da proverite?

-Svako znanje ima onoliko smisla koliko svima može koristiti. Tako i ovo sa preporučenim molitvama. Probajte i sami i širite dalje.

prof.dejan raković i molitva

O Da li čovek može da bude srećan ako nije duhovan?

-Mislim da ne može, jer ne odrađuje svoj osnovni duhovni zadatak– povratak Božanskom praizvoru. Svepokajnička i svepraštajuća trans-generacijska molitva jeste prava prečica do Božanskog praizvora.

O Da li je kvantna medicina zaista medicina koja može dosta dobro da dijagnostikuje i da leči?

-Kvantna medicina ima privremeni karakter dijagnostike i uklanjanja energetskih blokada u našem lokalnom energetsko-informacionom sistemu.

O Mnogo je tehnika, filozofija, pravaca, lečenja, doktrina i sve one imaju izvorište u hinduizmu: energetski tokovi, čakre, prosvetljenje…

-Hinduizam je mnogo doprineo da se spozna struktura našeg energetsko-informacionog sistema. Ali je hrišćanstvo dalo glavni doprinos kroz otkriće da je svepokajnička i svepraštajuća trans-generacijska molitva prava prečica do Božanskog praizvora.

O Da li danas čovek zna više o sebi od čoveka iz vremena Mahabharate, na primer?

-Zna svakako više kroz dodatne naučne spoznaje, ali i kroz Hrišćanstvo koje je dalo glavni doprinos otkrićem da je svepokajnička i svepraštajuća trans-generacijska molitva prava prečica do Božanskog praizvora.

O Šta je za vas bilo najvažnije da savladate da biste mirno i lepo živeli?

-Holistička praksa, koja neprekidno potvrđuje moje teorijske pretpostavke.

Zašto čovek živi?

-To je večna tema svih duhovno-religijskih tradicija. Svoje holističko gledište sam izgradio kroz višegodišnja istraživanja kvantno-holografskih kvantno-gravitacionih (KHKG) osnova svesti i psihosomatike, i njihovih širih holističkih implikacija. Uz svojevrsni sinkretizam koji pokušava da razume i integriše različite prividno suprotstavljene stavove, posebno o sudbini duše pre i posle smrti, o prirodi Dobra / Zla u kontekstu stepena ne / umreženosti kolektivne svesti, kroz teorijska razmatranja modernih hipnoregresijskih iskustava i dogmatskih spekulacija raznih religijskih učenja i ezoterijskih prakse -kaže prof. Dejan Raković.  

O Šta je holistički zadatak?

-Čini se da smo svi tokom života KHKG umreženi sa nižim nivoima kolektivne svesti, od kojih se potom možemo i moramo duhovno razvezivati. To nam je izgleda holistički zadatak u funkciji očišćenja postojećih opterećenja kolektivne svesti. Veličanstven zadatak svake duše, uz Božju pomoć molitvi, koje nam stoje na raspolaganju kao moćni duhovni alat za razvezivanje. Tako je i pandemija korone duhovno iskušenje, kao trans-generacijski test za ovu generaciju da bi se podsetila na potrebu povratka duhovnosti.

O Da li se to može kolektivno dogoditi?

-Naravno, ali pod uslovom da  svaki pojedinac mora kombinovano kultivisati oba modusa spoznaje (čulno-racionalni i kreativno-duhovni), jer ako to ne čini ne odrađuje ni osnovni duhovni zadatak, bez šanse za potpuno razvezivanje i spasenje duše, odnosno dostizanje stanja Teoze. Molitvama uz trans-generacijsko pokajanje i praštanje to je moguće svakome, i to je ta prečica do Božanskog praizvora.

O Da li postoji neki drugi način da dopremo do  boža nskog?

-Drugi putevi su duži i neizvesniji, pa duša može i da se potpuno ne rastereti do trenutka smrti, i da završi na nekom nižem nivou kolektivne svesti.

Otuda sledi i da kao Civilizacija istorijski živimo KHKG predestinirane opterećene programe (tako je u jeku ove krize neko izguglao da se svakih 100 godina unazad od srednjeg veka pojavljuju pandemije), pa je zato naša porcija kolektivne svesti naša meta za duhovno očišćenje. Izgleda da ne možemo učiniti više, ali ne smemo učiniti ni manje. Što je i višemilenijumski predmet spekulacija raznih religijskih učenja, ili teleoloških filozofskih razmatranja. I spada u večne teme i pitanja kosmogonija raznih tradicija.

Da li verujete da će dobro pobediti?

-Kako ja vidim iz šireg holističkog ugla, put za konačnu pobedu Dobra je globalni povratak duhovnosti – redefinisanjem globalnih političkih, informacionih i edukativnih ciljeva Civilizacije. Jer ako se Zlo (kao manifestacija KHKG opterećenja kolektivne svesti, a personifikovano u formi Lukavog) pobedi silom, ono se samo spolja transformiše i nastavi postojanje u drugom istorijskom obliku (setimo se samo prethodnih istorijskih epoha). Zato treba rasteretiti kolektivnu svest Civilizacije, temeljnim trans-generacijskim pokajanjem i praštanjem, samome sebi i svima drugima (sa trans-generacijskim brisanjem svih opterećenja / greha ne samo unapred već i unazad u vremenu).

Tako se jedino može izmeniti postojeći KHKG globalistički post-istiniti demonski program kolektivne svesti Civilizacije (čijeg karaktera nisu svesni čak ni puki izvođači njegovih radova, misleći da rade za dobrobit ljudi), u kome su invertovani dobro i zlo, istina i laž. Kakav program takvi i aktuatori, da se izrazim terminima automatike i robotike (podsetimo se i Tesle, koji je govorio da smo biološki automati, što i nije tako daleko od istine; dok u psihologiji postoji tzv. Transakciona analiza, da objasni slične obrasce ponašanja u sličnim situacijama) – kaže prof.Dejan Raković.

O Svaki čovek traga za srećom i govori o njoj, a izgleda, kada pogledamo oko sebe, dublje, da stvarno srećnih ljudi ima u tragovima, kao retki elementi? Zašto je to tako?

-To je zbog odsustva istinske duhovnosti u životu čoveka savremene civilizacije.

mir u duši

O Šta je po vama najbitnije da naučimo na tom putu kojim koračamo?

-Najbitnije je shvatiti da postoje dva modusa spoznaje: čulno-racionalni i kreativno-duhovni. I da se oba moraju kombinovano kultivisati.

O Da li lično verujete da ćete posle smrti biti druga osoba?

-Naravno, jer je svepokajnička i svepraštajuća trans-generacijska molitva prava prečica do Božanskog praizvora. Drugi putevi su duži i neizvesniji, pa duša može i da se potpuno ne rastereti do trenutka smrti, već da završi na nekom nižem nivou kolektivne svesti.

talasi koji leče

O Kako doživljavate smrt?

-Kao prekid veze duše i tela.

O Ako duša ne umire, gde joj je pamćenje?

-Duša ima energetsko-informacionu strukturu kvantno-holografske memorije.

O Kosmologija, univerzum, fizičari, kako da sve to što pričaju o svemiru, proverimo (jedni kažu da ima tamne materije, drugi kažu da je to izmišljotina naučnika koji ne mogu formulama da pokriju neznanje…)? Da li se i nauka svodi na pitanje verovanja ili neverovanja?

-Nauka je uvek kombinacija teorijskih koncepata i njihovih eksperimentalnih provera. I ona se u vremenu asimptotski razvija, skidajući veo po veo skrivenih znanja.

O Generalno, da li čovek danas može išta da proveri od onoga što neko servira iz oblasti nauke, medicine posebno?

-Provere dolaze kroz eksperimente, ali u transpersonalnoj psihologiji i kroz empirijske provere poboljšanja psihosomatskog stanja.

prof. raković

O Šta je za vas duhovan čovek?

-Po meni, duhovni čovek treba da se trudi da ovlada sa oba modusa spoznaje: čulno-racionalnim i kreativno-duhovnim. Uz njihovo kombinovano kultivisanje tokom celog života.

O Kako se odupreti želji za novcem?

-Kao i svakom drugom iskušenju. Kroz svepokajničke i svepraštajuće trans-generacijske molitve, koje nam obezbeđuju optimizaciju postojećeg životnog programa.

O Koje je najvažnije znanje koje ste stekli u životu?

-Teorijsko-praktičnu spoznaju da treba ovladati sa oba modusa spoznaje: čulno-racionalnim i kreativno-duhovnim.

Dijana Dimitrovska

Vidi još: Doktor koji je otkrio formule

Prijavi se za tekstove
oblakbeli.com
oblakbeli

Postani član našeg kluba