Neolitska revolucija promenila je u korenu život ljudi. Zapravo njene tekovine:  pripitomljavanje životinja i kultivisanje divljih žitarica uvele su nas u svet u kome danas živimo.

 Da se to nije dogodilo, i dalje bismo jeli plodove i divljač. Bili bismo sigurno zdraviji i svet bi možda bio pravedniji, ali to je druga priča.  Od samog početka civilizacije revolucije su menjale svet!

  U takvoj jednoj revoluciji, nastala je jedna od najintrigantnijih kultura praistorije Evrope. Neolitska revolucija iznedrila je civilizaciju nazvanu – Lepenski Vir.

U naseljima kulture Lepenskog Vira nađeni su brojni predmeti na kojima su ugravirane zagonetne predstave i znaci sa skicama predela, slovima i brojkama. Njihov smisao ostao je do danas – tajna. Ta kultura iz koje smo potekli, jedna je od najstarijih i najsloženijih na svetu. U Đerdapskom području se razvila u periodu od 7 000 do 5 500 godine p.n.e.

Dva faktora, promena klime i izolacija, bili su odlučujući za kulturni preobražaj. Đerdap je postao džinovski zbeg za sav živi svet. Povećava se broj ljudskih zajednica, ali se i dalje sastoje od malog broja članova i tradicionalna kultura se bitno ne menja. Stvaraju se uslovi za statičan život pod vedrim nebom, ali faktor izolacije taj život čini veoma složenim.

Sva naselja leže na niskim terasama, koje su male i izolovane, često sa dva, tri ili četiri naselja grupisana na teritoriji čiji radijus nije veći od desetak kilometara, ali svaka od teritorija poseduje obilje vode, ogreva, divljači i jestivih plodova i dobijaju se iz najbliže okoline, samo ne za vekovni život.

Neolitska revolucija je bila nezgodna. Egzistencija nije mogla da se osigura nekontrolisanim preuzimanjem prirodnih dobara, već samo uspostavljanjem osobenog privrednog i socio-kulturnog sistema, koji se formirao postupno, a presudni faktor je bio priraštaj stanovništva.

Zajednice su se sastojale od dve do četiri biološke porodice sa najviše dvadesetak članova. Odnosi se zasnivaju na učešću svih odraslih članova zajednice u radu i korišćenju dobara, jednakim obavezama i istim pravima, na solidarnosti koja je neprijateljski raspoložena prema svakom autoritetu i individualnim težnjama. Pokojnici se sahranjuju bez određenog reda.

N.Đ

Prijavi se za tekstove
oblakbeli.com
oblakbeli

Postani član našeg kluba