Meditacija na boje nam omogućuje da harmonizujemo život.  Ona nam pokazuje da naše telo ima skrivenu moć i snagu koja uspeva da  harmonizuje naša osećanja, da nas  učini ličnim provodnikom spokojne energije vasione.

   Ako radimo ovu vežbu stalno imaćemo potpunu vlast nad sobom i svojim osećanjima. Takođe, moći ćemo da isceljujemo sebe bez obzira kakve probleme imamo.

Meditacija „Boje harmonije“

            Dišite lagano i duboko. Udišite kroz usta, a izdišite kroz nos. Sada zamislite sjajnu zlatnu loptu koja lebdi iznad vaše glave. Nastavite lagano da dišete, čineći dugačke udahe i izdahe. Zamislite kako to disanje naduvava zlatnu svetleću loptu iznad vaše glave. Svaki put kada izdahnete, lopta počinje da zrači.

            Načinite dubok udah u zlatnu lebdeću loptu i zamislite kako se ona lagano spušta, prolazi kroz vaše teme i počinje da se stapa sa ljubičastom loptom koja lebdi u gornjem delu vaše glave. Načinite udah u loptu koja sada poprima zlatnoljubičasti sjaj. Posmatrajte kako se lopta širi dok udišete, ispunjava se toplotom i svetlošću. Prilikom izdaha zamišljajte kako svetlo zrači i izlazi napolje, osvetljujući sve oko sebe predivnim svetlom, svetlom vaše svesti.

            Nastavite da dišete polako, tako da osećate zadovoljstvo u procesu disanja. Lagano udahnite i prilikom izdaha zamislite kako se zlatna svetleća lopta lagano odvaja od ljubičaste lopte i polako se spušta u oblast ispod obrva, gde se stapa sa tamnoplavom svetlećom loptom. Zlatna svetleća lopta je sada spojena sa tamnoplavom loptom.

meditacija na boje harmonizuje život

            Načinite još jedan pun udah i ispunite zlatnoplavu sjajnu loptu toplotom i svetlošću. Prilikom izdaha zamislite kako se predivna zlatnoplava svetlost rasprostire oko vas. Načinite prijatan, dug i lagan udisaj u tu loptu. Osetite kako je disanje ispunjava svetlošću koja se zatim, iskreći, rasprostire u prostor koji vas okružuje.

            Načinite još jedan udah u zlatnoplavu loptu. Prilikom izdaha zamislite kako se zlatna lopta lagano odvaja od tamnoplave lopte i polako se spušta ka grlu, gde se sjedinjuje sa tirkiznoplavom svetlećom loptom. One se spajaju u jednu celinu i ispunjavaju se energijom vašeg disanja. Prilikom izdaha zamislite kako zlatnotirkizna lopta svetli i zrači u prostor oko vas.

            Još jednom načinite dug, lagan i pun udah u zlatnotirkiznu sjajnu loptu. Prilikom izdaha zamislite kako se zlatna lopta lagano i ravnomerno odvaja od tirkizne lopte i spušta u oblast srca, gde se spaja sa smaragdnozelenom loptom, koja vaše srce puni energijom ljubavi.

Disanje ljubavlju

            Prilikom udaha zamislite kako disanje ispunjava vaše srce svetlošću i energijom ljubavi, a prilikom izdaha predivna smaragdnozlatna lopta svetli, isijavajući energiju vaše ljubavi u prostor koji vas okružuje. Ona odašilje talase, pročišćuje celu planetu, ispunjavajući je našom ljubavlju. Prilikom udaha zamislite kako se energija ljubavi vraća sa udahom, ispunjavajući nas smaragdnozlatnom svetlošću.

            Načinite još jedan dug, lagan i pun udah u tirkiznozlatnu loptu, a prilikom izdaha zamislite kako se zlatna lopta odvaja od tirkizne i lagano se spušta u oblast solarnog pleksusa. Zlatna boja se stapa sa jarkožutom loptom solarnog pleksusa, koja se nalazi u centru grudnog koša.

            Sada disanje naduvava zlatnožutu sjajnu loptu vaše mudrosti, a energija je ispunjava snagom ljubavi. Prilikom izdaha zamislite prelivajuću svetlost koja šalje zrake energije na ljude koji nas okružuju. Još jedan dubok udah puni zlatnožutu loptu energijom vašeg daha, a zatim, prilikom izdaha, osećate kako svetlost, energija i toplota vaše mudrosti zrače iz vas i ispunjavaju sve ljude snagom vaše ljubavi.

            Laganim udahom ispunjavajte zlatnožutu loptu, a prilikom izdaha zamislite kako se zlatna lopta lagano odvaja od žute i lebdeći spušta naniže, u oblast koja se nalazi tri prsta ispod pupka, gde se spaja sa narandžastom loptom. Prilikom udaha osetite kako se lopta ispunjava zlatnonarandžastom svetlošću, a prilikom izdaha osetite kako vaša ljubav zrači zlatnonarandžastu svetlost na sve što vas okružuje.

Udasi ljubavi

            Mentalno ispunite stomak emocijama ljubavi i odašiljite zlatnonarandžastu svetlost na ljude koji vas okružuju. Udišući u stomak, ispunjavajte ga svešću vaše ljubavi, osetite kako zlatnonarandžasta lopta postaje sve toplija. Osetite mir i spokojstvo.

            Nastavite da vršite dugačke i lagane udahe i izdahe. Načinite još jedan dug i lagan udah u oblast stomaka i zamislite kako prilikom izdaha zlatna svetlost počinje da vam izlazi iz stomaka i ravnomerno se spušta u trtičnu kost gde se sliva sa crvenom sjajnom loptom. Kada se zlatna i crvena lopta sjedine, osetite kako toplota predivne zlatnocrvene boje počinje da se rasprostire po celoj karličnoj oblasti, ispunjavajući je svetlošću ljubavi i zadovoljstva. Prilikom udaha osetite kako zlatnocrvena svetlost ispunjava ljubavlju karlicu, pretvarajući sve uokolo u energiju obilja. Prilikom izdaha zamislite kako neverovatna zlatnocrvena svetlost zrači na okruženje, isijava vaše izobilje spolja u obliku svetlosnih talasa, a prilikom udaha osetite kako se ta svetlost vraća u vas i ispunjava vas svojim izobiljem.

            Usredsredite se samo na disanje. Sa svakim udahom energija blagostanja, obilja i procvata ispunjava celo vaše telo, počinjući od trtice i podižući se naviše, potpuno vas ispunjavajući. Zatim, udišući, zamislite kako se zlatna lopta odvaja od crvene i, lebdeći, ponovo se podiže ka stomaku, vraćajući se narandžastoj lopti. Narandžasta i zlatna lopta se spajaju. Osetite spokojstvo i mir. Čineći udah, zamislite kako zlatnonarandžasta svetlost ispunjava celo vaše biće ljubavlju.

            Izdišući, osetite kako nestaju sve negativne emocije. Prilikom svakog udaha osećate kako sve više uranjate u svet pozitivnih osećanja, koja vam ispunjavaju stomak energijom ljubavi, što dolazi iz disanja. Izdišući, zamislite kako se zlatnonarandžasta svetlost isijava iz vas u okruženje, ispunjeno obiljem vaše ljubavi, a prilikom udaha vam se vraća u obliku talasa ljubavi i obilja. Meditirajte na svet i na spokojstvo unutar vas. Osetite jedinstvo sa svetom i ljudima koji vas okružuju. Odmarajući se u tom centru spokojstva, lagano otvorite i doživite ono što vas okružuje u stvarnosti.

    Bratislava Vukanović

bašta beograd biljke boje breza bubrezi crkva crna gora cvet dijabetes energija fitoterapeut hrana istorija jetra karcinom knez lazar kopriva koren kosa kozmetika koža krompir krv lek lečenje manastir med more nemanjići otrov pluća rak reuma slikar srbija srce travar ulje umetnost vino voda zdravlje zglobovi želudac

Prijavi se za tekstove
oblakbeli.com
oblakbeli

Postani član našeg kluba