U davno, davno doba, nije se sedelo. Određeni broj članova svake zajednice, odrasli muškarci, činili su mobilnu grpu zajednice i ona se delila na podgrupe specijalizovane za lov na određene vrste divljači, za iznalaženje pojedinih sirovina ili za sakupljanje plodova.

Članovi statičnog dela zajednice, verovatno žene i deca, takođe su delili zaduženja i obrazovali grupe za hvatanje kornjača i vodenih ptica, za vađenje krtolastih biljaka ili za preradu pojedinih sirovina.

Imali su autoritete. To su bili ljudi sa posebnim smislom za određene vrste poslova,  ili su poznavali  tajne prirode ili su imali sposobnost da pronađu nove izvore hrane i sirovina. Nalazi iz nekih grobova dokumentuju i posebno poštovanje starijih žena, što ukazuje da se iskustvo posebno uvažavalo. Takva pojava poznata je kao gerontokratija. U takvim kulturama nije postojao poseban matrijahalni ili patrijahalni režim, već se uvažavalo iskustvo i godine.

O.B.

Prijavi se za besplatne tekstove

žena u džuingli

close
Prijavi se za besplatne tekstove
San

Ko čita, lepše živi